Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรางวัลงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17

ประกาศผลรางวัลงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี รายได้จากการจำหน่ายบัตรฯ สมทบทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หมดเขตรับรางวัลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ในวัน และเวลาราชการ) โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1753,1101

2017-12-24 09:04:19

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker